KVKK AYDINLATMA METNİ

ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET AŞ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Esta İnşaat Sanayi Lojistik ve Dış Ticaret AŞ (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6/2”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2- ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
Veri İşleme Amacı İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Şartları Veri Toplama Yöntemleri
Mal/Hizmet tedarik ve sözleşme/ihale süreçlerinin yürütülmesi Ad, Soyadı, TCKN, İmza Sirküleri, E-Posta, Telefon, VKN, Vergi Dairesi, Banka Hesap Numarası, İmza, Adres, Referans Bilgisi m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f. Fiziki, E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Sözleşmesel ödeme süreçlerinin yürütülmesi Ad Soyad, E-Posta, Telefon, Vergi Dairesi, TCKN, Banka Bilgisi m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f. Telefon, E-Posta, Fiziki (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Satış ve sözleşme süreçlerin yürütülmesi, Satış sonrası süreçlerinin yürütülmesi Ad, Soyadı, Kimlik Bilgisi, İmza Sirküleri, E-Posta, Telefon, Vergi Dairesi, Banka Bilgisi, İmza, Adres, Sözleşme Tutarı, Fotoğraf, Pasaport Fotokopisi ve Vergi Kimlik Numarası (yabancı ise), Abonmanlık İşlemleri İçin Vekaletname, Sigorta İşlemleri m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f. Fiziki, E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
İletişimin sürdürülebilmesi Adı Soyadı, E-Posta, Telefon m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f. E-Posta, Fiziki (Kısmen otomatik yollarla)
Konut satış ödemelerinin takibi Kimlik Bilgisi, Pasaport Bilgisi, Adres, Telefon, Senet Bilgisi m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f. Fiziki, E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Fatura süreçlerinin yürütülmesi Adı soyadı, TCKN, Vergi Dairesi, Telefon, Adres m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f. Fiziki, E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
E-Arşiv ve E- Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi TCKN, Telefon, E-Posta, Banka Hesap Bilgileri, Adı Soyadı, Adres, Dairesi, MERSİS no m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f. Fiziki, E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Müşteri/Tedarikçi cari kartı oluşturulması TCKN, Telefon, E-Posta, Adı Soyadı, Adres, Dairesi Ve Ticaret Sicil Bilgileri, Konut Bilgisi (Konut Alıcısı İse) m.5/2-ç, m.5/2-e. Fiziki, E-Posta, (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Tedarikçi listesi oluşturulması Adı Soyadı, Telefon, Adres, E- Posta m.5/2-c, m.5/2-f. Sözlü, E-Posta, (Kısmen otomatik olan ve olmayan yollarla)
İyi niyet sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Adı Soyadı, E-posta, Telefonu m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f. E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik yollarla)
Müşteri pazarlamalarının gerçekleştirilmesi, Fuar organizasyonu süreçlerinde müşteri adayı görüşmeleri Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Medeni Durum, Telefon, E- posta, Meslek, Adres, Çocukların Adı Soyadı, Çocukların Doğum Tarihi, İlgilenilen Proje, İletişim Tercihi Bilgisi, Şirketten Haberdar Olma Bilgisi, Tarih, İmza, Proje tercih sebebi, Bütçe- İlgilenilen Konut Tipi- Ek Notlar m.5/1, m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f. Fiziki Görüşme, Çağrı Merkezi, Sosyal Medya, Form, Dijital Kanallar (Otomatik olan ve olmayan yollarla)
Potansiyel müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, satışa ilişkin detaylı bilgilendirme Adı Soyadı, E-posta, Telefon m.5/1 Fiziki, Çağrı Merkezi, Sosyal Medya, Form, Dijital Kanallar (Otomatik olan ve olmayan yollarla)
İş kapsamında proje kontrol ve onayı Adı Soyadı, Telefon, E-posta, Adres m.5/2-e, m.5/2-f. E-Posta, Telefon (Kısmen otomatik yollarla)
Çalışma alanlarının kayıt altına alınarak güvenliğin temini Kamera Kaydı, Ses Kaydı m. 5/2-f. Kamera sistemi (Otomatik yollarla)
Girişlerde güvenlik kontrollerinin sağlanması Adı Soyadı, Ziyaret Ettiği Kişi, Giriş Çıkış Saati, Plaka Bilgisi m. 5/2-f. Sözlü (Otomatik olmayan yollarla)
İşlem güvenliği çerçevesinde log kayıtlarının takibi Log Kayıtları, IP, Mac, User Name, Tarih, Saat, Erişim Sağladığı Site m.5/2-ç, m.5/2-f. Firewall (Otomatik yollarla)
İnternet erişimi sağlanması Ad Soyad, T.C. Kimlik No, Telefon, Mac Adresi m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f. Elektronik (Otomatik olan yollarla)
Dijital cihaz yedekleme ve bakımlarının yapılması Cihaz içerisinde yer alabilecek kişisel veriler m.5/2-e, m.5/2-f. Cihaz (Otomatik olan yollarla)
Dava, arabuluculuk ve icra süreçlerinin takibi Dosyaya konu olan ve/veya dosyada bulunan kişisel veriler m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f. Fiziki (Otomatik olmayan yollarla)
Talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi Ad, Soyad, TCKN, Telefon Numarası, E-Posta, Sorun Yaşanmış İse Sorun Detayları m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f. E-Posta, Telefon, Fiziki, İnternet Sitesi (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla)
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi Talep veya bilgilendirmeye konu olan kişisel veriler m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç Fiziki, e-posta (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)

B. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

 • Yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve yasal düzenlemeler çerçevesinde talepleriyle bağlantılı ve sınırlı olmak üzere hukuken yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Sözleşmesel hakların kullanılması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ödeme ve vergisel süreçlerin yürütülmesi, faaliyet gösterdiğimiz sektöre özgü işlemlerimizin yürütülmesi amacıyla bankalara, tedarikçilerimize, yurt içi veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza,
 • Sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla bağımsız denetim şirketlerine, alanında uzman danışmanlara, denetleyici ve düzenleyici makamlara, yetkili kurum ve kuruluşlara, yurt içi veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza,
 • İş ortağımız adına gerçekleştirilen mal alımlarında lojistik süreçlerin yürütülmesi amacıyla yurt içi veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza,
 • Projelerimiz hakkında bilgilendirme, tanıtım, reklam vb. kapsamında iletişim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili çağrı merkezi tedarikçimize,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standartların oluşturulması amacıyla hizmet aldığımız tedarikçilerimize, denetim firmalarına, bilgi güvenliği firmalarına,
 • Şirketimizin faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Şirket güvenliğini sağlamak ve yasal süreçlerin başlatılmasını sağlamak amacıyla emniyet, mahkemeler ve yetkili kurum ve kuruluşlara, yetkili danışmanlarımıza,
 • Şirket reklam ve tanımını gerçekleştirmek amacıyla herkese açık bir şekilde internet sitesi, sosyal medya hesapları, yazılı ve basılı olarak paylaşım ve bu kapsamda yetkili tedarikçilerimize,
 • Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
 • Şirket bünyesinde kullandığımız işletim sistemleri, bilgisayar programları, yazılımlar, bulut hizmeti ve bunların bakım ve onarımının yapılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında kurulu yazılım firmalarına, bu alanda faaliyet gösteren tedarikçilerimize,
 • Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurt içi ve/veya yurt dışında yer alan tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,
 • Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurt içi ve yurt dışında kurulu ve bu alanda hizmetleri veren kurum/kuruluşlara aktarılabilecektir.

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.